AQUAFLOT spol.s r.o.

Popis firmy

Činnosť spoločnosti AQUAFLOT je zameraná na riešenie problémov v oblasti čistenia a úpravy vody, s dôrazom na návrh a dodávku technologickej zostavy, ktorá zabezpečí dosiahnutie požadovanej kvality vody.

Sortiment/ Služby

Zameranie spoločnosti:

    * projekcia ČOV a úpravní vody
    * výroba, montáž a servis ČOV pre:
    * vody s obsahom ropných látok
    * komunálne odpadové vody
    * priemyselné odpadové vody
    * výroba, montáž a servis úpravní vody
    * intenzifikácie a rekonštrukcie
    * výroba a montáž tlakových filtrov
    * plastové nádrže a zásobníky
    * prídavné a dávkovacie jednotky
    * plastové potrubné systémy
    * laboratórne testy a analýzy
    * poradenská činnosť

Pre priemysel:


Modulárne čistiarne odpadových vôd -  sú určené pre rôzne priemyselné prevádzky, charakteristické rôznorodým zložením.

Čistiarne odpadových vôd K.O.F.I. -  je kompaktné čistiace zariadenie určené na čistenie odpadových vôd s obsahom ropných látok. Súčasťou ČOV sú prípravné a dávkovacie jednotky chemikálií a odvodňovač kalu.

Čistiarne odpadových vôd PROFI -  je fyzikálno–chemická čistiareň pracujúca na princípe koagulácie a flokulácie, v kombinácii s dvojstupňovou tlakovou filtráciou.

Biologické čistiarne odpadových vôd AQUAFLOT -  sú určené na čistenie splaškových a priemyselných odpadových vôd.

K.O.L. - Priebežné linky - sú zariadenia na kontinuálnu úpravu povrchu malorozmerových súčiastok. Sú určené do prevádzok s charakterom chemickej povrchovej úpravy kovových súčiastok.

Sorpčné odlučovače SOLAP - sorpčný odlučovač ropných látok slúži na elimináciu voľných foriem látok z odpadovej vody.

Odlučovače tukov - sú určené k zachyteniu kuchynských odpadov ľahších než voda, obvykle tukov.

 

Tlakové filtre FTS -  tlakové filtre slúžia pre zachytávanie suspendovaných látok z vody na povrchu zŕn a póroch filtra. Sú to látky filtrovateľné v prirodzenej forme, alebo po chemickej úprave, použitím vhodných koagulantov.

Prípravné jednotky roztokov - sú určené na kontinuálnu prípravu chemických roztokov. Hlavné využitie je v oblasti polymérnych flokulantov a koagulantov.

 

Veľkokapacitné nádrže a zásobníky - plastové veľkokapacitné zásobníky sú určené pre potreby skladovania médií v chemickom a ostatnom priemysle.
Pre domácnosti:


Malé domové čistiarne odpadových vôd AQUAFLOT - malé biologické čistiarne slúžia na čistenie odpadových vôd z malých zdrojov, ako sú napr. rodinné domy, viacbytové jednotky, malé spoločenské zariadenia ap.

Bazény a príslušenstvo - bazény vyrábame v dvoch základných prevedeniach: Štandardné a Luxusné. Tvarová variabilita umožňuje návrhy architektonicky zaujímavých tvarov. Ku každému bazénu ponúkame bohaté príslušenstvo.

Žumpy - žumpa slúži na dočasnú akumuláciu odpadových vôd pred ďalšou likvidáciou vývozom.

Vodomerné šachty AQUA BLOK - vodomerné šachty slúžia na osadenie meradla spotreby pitnej vody

Kategórie, v ktorých je firma umiestnená (15)

Publikované aktuality (1)

Prezentujte aj Vy Vašu firmu!

Pridajte Vašu firmu do Katalógu firiem pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac.

+ Pridať firmu
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Pridajte Vašu firmu

Pridajte vašu firmu do katalógu pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac

+ Pridať firmu