Anamet s.r.o.

Kováků 26, 150 00 Praha 5 - Smíchov    Zobraziť na mape

telefón:+420 257 328 175

IČO: 25652150

Popis firmy

Prístrojové vybavenie pre laboratóriá, výskumné pracoviská aj pre meranie v prevádzke.

Na český a slovenský trh dodávame špičkové prístroje zahraničných firiem (zastupujeme viac než 30 firiem). Pre dodávanú techniku zaisťujeme riešenia na mieru, záručný a pozáručný servis vrátane dodávok náhradných dielov a spotrebného materiálu.

Certifikáty

ISO 9001

Sortiment/ Služby

Analytické techniky

 • elementárne analyzátory - stanovenie C, H, N, S, O, Cl spaľovacími metódami - Elementary
 • skupinové parametre - analyzátory TOC, AOX, TN, TS: Elementary, Nittoseiko
 • titrátory - Nittoseiko
 • prietokový analyzátor (CFA), diskrétne analyzátory Smartchem - Alliance

Fyzikálne a chemické metódy (Analytické metódy)

 • žiarové mikroskopy - Hesse Instruments
 • meranie špecifického povrchu, porozity a sorpcie - 3P Instruments
 • distribúcia veľkosti častíc, Zeta potenciál, MW - Malvern, častice v aerosóloch (čisté priestory) PMS
 • rotačné viskozimetre a reometre, kapilárne reometre - Netzsch
 • objektívne meranie farebnosti a lesku - Konica Minolta
 • stanovenie vlhkosti (sušiny) lab. i procesne - Nittoseiko
 • povrchové napätie - Dataphysics
 • mikroskopia atomárnych síl - Nanosurf
 • chemisorpčné a reaktorové analyzátory - Altamira Instruments
 • snímacie elektrónové mikroskopy (SEM) - Thermo Scientific Phenom World

Materiálové skúšobníctvo

 • klimatické a teplotné komory, vibračné a vákuové komory, teplotné šokové komory, korózne komory, komory ESS s rýchlou zmenou teploty, HALT / HASS komory, laboratórne sušiarne, HAST komory, prachové a postrekové komory, komory so simuláciou slnečného žiarenia, komory pre skúšky batérií a solárnych panelov, veľkoobjemové komory pre skúšanie veľkých vzoriek (automobily, solárne panely, satelity ...), teplotné vákuové komory a space simulátory, komory s ochranou proti výbuchu, kalorimetrické komory, klimatické veterné tunely, tunelové pece pre tepelné spracovanie, rastové a stabilitné komory, špeciálne skúšobnej komory podľa požiadaviek zákazníka - Angelantoni Test Technologies
 • komory na simuláciu poveternostných podmienok (dážď a slnečný svit) a starnutie materiálov, SOLARBOX, korózne a kondenzačné komory - CO.FO.ME.GRA
 • objektívne meranie farebnosti (spektrofotometer) a lesku, svetelné kabinety - Konica Minolta
 • automatické trhacie stroje, univerzálne elektromechanické a hydraulické skúšobné stroje pre skúšky v ťahu, tlaku a ohybe, príslušenstvo k trhacím strojom (prieťahomery, čeľuste, snímače sily, pece a komory), tvrdomery (Vickers, Rockwell, Brinell), Charpyho kladivá pre kovy a plasty, temperačné kúpele, výtlačné plastometry, HDT / VICAT testery, meranie tuhosti, torzné testovacie stroje, zariadenia na stanovenie modulu r, - Tinius Olsen
 • testovacie stroje a príslušenstvo pre skúšky stavebných hmôt (skúšky betónu, malty, cementu, asfaltu, kameniva ...), analyzátory vlhkosti - Tinius Olsen
 • testovacie stroje pre kaučuky, gumy a elastoméry, MDR reometre, Mooney viskozimetre, vulkanizačné lisy, lisovacie formy, Shore tvrdomery (A, D, IRHD) vrátane možnosti pripojenia k stojanu, stanovenie disperzie zmesí, vysekávačky na prípravu vzoriek, meranie hustoty a trvalej deformácie v tlaku - Monty
 • skúšobné prístroje pre obalové materiály a obaly (zvariteľnosť, priepustnosť, ...) - Labthink
 • elektricky vyhrievané laboratórne doskové lisy pre lisovanie elastomérov, termoplastov a termosetov, špeciálne lisy vyrobené podľa požiadaviek zákazníka- Fontijne Grotnes BV
 • prístrojová technika pre identifikáciu a kontrolu kvality (čistoty) termoplastických materiálov pracujúca na princípe DMA a DSC, vyžaduje na meranie jednu granulu polyméru - Lacerta technology.
 • spaľovacie komory, kónické kalorimetre, bômb kalorimetre, mikro-kalorimetre, stanovenie požiarnej odolnosti materiálov, bodu vzplanutia, kyslíkového čísla, rýchlosť šírenia plameňa a hustoty dymu - Fire Testing Technology

Analýza palív a mazív (Priemyselné a pre kontrolu životného prostredia)

 • parametre palív a mazív (bod vzplanutia, tlak pár, častice, vodivosť, ...) - Stanhope-Seta
 • filtrovateľnosť CFPP, bod zákalu TVP a bod tekutosti, atmosferická destilácia - Orbis BV
 • XRF vlnový-disperzné röntgenová fluorescenčná spektrometria na síru, chlór, fosfor, kremík - XOS
 • termická oxidačná stabilita, smoke point, tlak pár Reid, korózia, dispergácia olejov - AD Systems
 • aplikácia pre farmáciu, potravinárstvo, biochémiu a kozmetiku
 • stabilita disperziou a veľkosť častíc - LUM
 • čisté priestory - PMS
 • častice - PMS
 • refraktometre a polarimetre - Optical Activity
 • vysokotlakové homogenizátory - PSI Instrument
 • validácia procesov používaných v potravinárskych výrobách - Ellab A / S

Bezpečnosť a hygiena práce

 • meranie pracovného prostredia (prašnosť, hluk, tepelná záťaž) - Casella

Fotografie

Kategórie, v ktorých je firma umiestnená (11)

Publikováné články (9)

Publikované aktuality (11)

Prezentujte aj Vy Vašu firmu!

Pridajte Vašu firmu do Katalógu firiem pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac.

+ Pridať firmu
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník