A.M.SK, spol. s r.o.

Onrejovova 4, 821 04 Bratislava    Zobraziť na mape

telefón:+421 905 349 777

IČO: 35936959
DIČ: 2022003731
IČ DPH: SK2022003731

Popis firmy

S poločnosť A.M. spol s.r.o je dodávateľom prídavných strojov a zariadení pre plastikárske prevádzky ako sú:


• Podtlakové dopravníky materiálov a centrálne systémy dopravy materiálov.
• Sušiaca sila a stroje pre sušenie materiálov suchým vzduchom
• Vákuové sušiace  stroje 
• Sušiace zásobníky a membránové sušičky na tlakový vzduch
• Volumetrické a gravimetrické farbiace a dávkovacie jednotky
• Gravimetrické zmiešavacie stroje
• Nožové a zubovalcové mlyny
• Pásové dopravníky a separátory
• Vyberače vtokov a roboty
• Temperačné prístroje  a chladiace agregáty
• Zváracie stroje na plasty


Sme výhradnými resp. zmluvnými distribútormi s priamym odkazom spoločnosti:

Sortiment/ Služby

1. Doprava meteriálov:

 • Injektorové nasávacie jednotky Pre dopravu granulátu do malých vstrekovacích strojov a farebných koncentrátov a aditív do dávkovacích zariadení
 • Integrované nasávacie jednotky Nasávacie jednotky pre dopravu materiálov do plastikárskych  strojov malého a stredného výkonu so zabudovaným  zdrojom podtlaku s uhlíkovým alebo induktívnym motorom
 • Separátne nasávacie  jednotky Pre dopravu všetkých druhov materiálov vrátane prášku do plastikárskych strojov s veľkým výkonom so samostatným zdrojom podtlaku s možnosťou doplnenia o filtračnú stanicu
 • Centrálne systémy: Súbor zariadení pre zásobovanie materiálom veľkého množstva strojov s veľkými prepravnými vzdialenosťami a so spoločným zdrojom podtlaku 
 • Špirálové dopravníky: Pre mechanickú prepravu drte , prírodných materiálov a práškov z mlynov alebo zásobníkov s obmedzenou prepravnou vzdialenosťou 

2. Sušenie materiálov

 • Teplovzdušná sušiaca sila: Na predohrev a sušenie nenavĺhavých materiálov alebo predsušených navĺhavých materiálov ktoré sú skladované vo vyvákuovaných vreciach
 • Sušiarne s vysúšacím kotúčom: Na sušenie navĺhavých materiálov v sušiacom sile alebo viacerých silách v kombinácii s agregátom, ktorý odstaňuje vlhkosť prostredníctvom vysúšacích štetinových kotúčov 
 • Podtlakové sušiarne: Na sušenie navĺhavých materiálov v prostredí vákua s krátkym časom sušenia, pri nízkych nákladoch na energiu a s možnosťou výmeny materiálu počas prevádzky.  
 • Sušiarne na tlakový vzduch : Na sušenie navĺhavých materiálov a predovšetkým na stroje s relatívne malým výkonom, kde ja prvotným zdrojom vysušeného vzduch tlakový vzduch z centrálneho rozvodu prevádzky.

3. Zmiešavanie materiálov

 • Volumetrické farbiace jednotky: Šnekové jednotky pracujúce  na objemovom  principe sú určené na farbenie prírodného materiálu u vstrekovacích, vyfukovacích a vytlačovacích strojov.
 • Gravimetrické farbiace jednotky: Šnekové dávkovacie jednotky pracujúce na princípe úbytku na hmotnosti, sú určené na farbenie prírodného materiálu u vstrekovacích, vyfukovacích, a vytlačovacích strojov
 • Gravimetrické zmiešavacie stroje: Viackomponentné zmiešavacie stroje založené  na dávkovacom princípe sú určené na ľubovoľné vytváranie materiálových zmesí v palstikárskych prevádzkach.

4. Dávkovače práškov

Objemové šnekové dávkovacie jednotky pre dávkovanie materiálov náchylných na klenbovanie  ako sú  prášky, drť a pod.
Dávkovače tekutých farieb:Peristaltické dávkovacie čerpadlá na dávkovanie tekutých farebných koncentrátov.
 
5. Mletie odpadov

 • Pomalobežné nožové mlyny: Sú určené predovšetkým na mletie vtokov a neplnohodnotných výliskov z termoplastov priamo pri vstrekovacom stroji.
 • Centrálne nožové mlyny: Sú určené na mletie technologických odpadov a neplnohodnotných výrobkov  termoplastov v prevádzkach vsterkovania , vyfukovania a vytlačovania.
 • Zubovalcové bezsitové mlyny: Sú určené predovšetkým na mletie tvrdých a hrubostenných drobných vsterkovaných dielcov a vtokov z PA, CT, PBT,ABS, POM a pod.

6. Doprava výrobkov

Pásové dopravníky PA,Pásové dopravníky PAR,Pásové dopravníky N-TR,Pásové dopravníky N-CPR,Pásové dopravníky N-CPTR,Pásové dopravníky N-CPST,Separátory SR-SM-FSRV,Rozdelovač výrobkov DUCK,Otočné stoly TVC-TVS,Elevátory,Detektory kovov,Chladené dopravníky

7. Manipulácia s výrobkami

Manipulátory a odoberače vtokovs pneumatickými pohonmi pre jednoduché aplikácie, CNC roboty s vysokou pojazdovou rýchlosťou pre náročnejšie aplikácie, Trojosé roboty zo servomotorom priečneho  pojazdu v širokom sortimente

8. Temperácia a chladenie

9. Ostatné príslušenstvo

10. Zváranie plastov

Fotografie

Kategórie, v ktorých je firma umiestnená (17)

Publikováné články (3)

Publikované aktuality (3)

Prezentujte aj Vy Vašu firmu!

Pridajte Vašu firmu do Katalógu firiem pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac.

+ Pridať firmu
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Pridajte Vašu firmu

Pridajte vašu firmu do katalógu pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac

+ Pridať firmu