• Úvod
  • Aktuality
  • Poďakovanie ministra životného prostredia za podporu legislatívneho zámeru

Poďakovanie ministra životného prostredia za podporu legislatívneho zámeru

  • 06.09.2013

Spoločnosť ENVI-PAK obdržala 2. júla 2013 poďakovanie ministra životného prostredia za stanovisko k predloženému legislatívnemu zámeru zákona o odpadoch.

Minister Peter Žiga vyjadril potešenie, že oprávnená organizácia ENVI-PAK považuje predložený zámer za proeurópsky a proreformne orientovaný a že hodnotíme pozitívne zmeny, ktoré prináša, napríklad princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov, zrušenie Recyklačného fondu a tiež návrh riešenia financovania triedeného zberu v obciach. Minister sa poďakoval spoločnosti ENVI-PAK za aktívnu účasť na diskusiách k zákonu ako aj za pripomienky, ktoré sme predložili v rámci pripomienkového konania.

www.envipak.sk

  • autor:
  • ENVI-PAK, a.s.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník