Plasty - technologický seminár 2018

  • 24.05.2018 | Svratka
V rámci seminára by sme Vás radi zoznámili s novými trendmi a praktickými poznatkami v odvetví spracovania plastov vstrekovaním.

Cieľom seminára je poskytnúť široké spektrum odborných informácií a zoznámiť Vás s novinkami, trendy, postrehy a praktickými poznatkami v tomto odvetví.

 

Kalendár seminárov

Archív semináre

Najbližšie výstavy