Plasty aktuálne - požiadavky chemickej legislatívy

  • 30.04.2021 - 30.04.2021 | | Slovensko
Európska legislatíva polymérnych výrobkov a príslušné opatrenia chemickej legislatívy pre uvedenie polymérnych výrobkov na trh — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov a distribútorov.