Plasty aktuálne - požiadavky chemickej legislatívy

  • 22.04.2020 - 22.04.2020 | Bratislava | Slovensko
Európska legislatíva polymérnych výrobkov a príslušné opatrenia chemickej legislatívy pre uvedenie polymérnych výrobkov na trh — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov a distribútorov.