Plasty aktuálne - požiadavky chemickej legislatívy

  • 20.08.2019 - 20.08.2019 | Bratislava | Slovensko
Webinár je zameraný na Európsku legislatívu polymérnych výrobkov a príslušné opatrenia chemickej legislatívy pre uvedenie polymérnych výrobkov na trh — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov a distribútorov.