Plastpack Asia

  • 12.03.2019 - 14.03.2019 | Karachi | Pakistan
Plastpack Asia
Plasty, balenie a tlač Medzinárodná výstava a konferencia v Ázii