Plastics Recycling World Expo

  • 04.11.2020 - 05.11.2020 | Cleveland | USA
Plastics Recycling World Expo
Medzinárodná výstava pre recykláciu plastov.

Viac informácií »

Veľtrh bol presunutý na rok 2021.