Plastics, Printing and Packaging

  • 18.11.2020 - 20.11.2020 | Nairobi | Keňa
Plastics, Printing and Packaging
Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

Viac informácií »

Veľtrh bol presunutý na rok 2021.