Plastics Extrusion World Expo

  • 03.11.2021 - 04.11.2021 | Cleveland | USA
Plastics Extrusion World Expo
Medzinárodná výstava fólií, plastových dosiek, rúr a vytláčaných profilov.