Plast Pack Asia

  • 12.09.2020 - 14.09.2020 | Karachi | Pakistan
Plast Pack Asia
Medzinárodná výstava plastov, obalov a tlače.