Osvedčené postupy údržby

  • 01.12.2021 - 02.12.2021 | online |
Tento webinár poskytuje odporúčania pre program preventívnej údržby, aby sa maximalizovala prevádzkyschopnosť vášho dvojzávitkového extrudéra.

Venovať sa bude niekoľkým témam: mazanie prevodovky, monitorovanie opotrebovania skrutky/hlavne, systém ohrevu/chladenia hlavne a prístrojové vybavenie. Seminár je vhodný najmä pre zamestnancov údržby. 

Uskutoční sa 1.decembra 2021 v anglickom jazyku. 

Registrácia »