Okenné začisťovacie lišty od spoločnosti MATEICIUC a.s.

  • 28.01.2019
  • Výrobky z plastov a gumy podľa priemyslu
Okenné začisťovacie lišty od spoločnosti MATEICIUC a.s.

Okenné lišty uľahčujú a zrýchľujú prácu a zlepšujú technickú kvalitu pripojovacej škáry. Česká firma MATEICIUC, a.s. patrí k zavedeným a prevereným výrobcom kvalitných plastových profilov, medzi nimi aj celého radu PVC okenných líšt. Ich použitie je profesionálnym riešením detailov na stavbách.

Samotným uživatelům domů přinášejí úsporu energie, prodloužení životnosti fasád, zvýšení funkčnosti a estetičnosti staveb. Ke stálému výrobnímu sortimentu značky MAT® patří jak jednoduché „U“ lišty s dilatací, tak profily opatřené sklovláknitou tkaninou pro začištění a dilatující spojení omítky s rámem okna nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Začišťovací okenní lišty velkou mírou přispívají ke kvalitnímu provedení ostění.

Jedním z nejexponovanějších míst při navrhování a realizaci zateplování ETICS je napojení parapetu a ostění. Tento kritický detail umí chytře a esteticky vyřešit profil pro boční napojení parapetu D/21. Napojení parapetu je obecně v rámci budovy jedním z nejvíce namáhaných míst, a to jak z hlediska dilatace, tak z hlediska působení hnaného deště, větru nebo teplotních vlivů.

Společnost MATEICIUC, a.s. se podílela na vývoji a implementaci Kritérií pro kvalitativní třídy lišt pro vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS). Po schválení technických pravidel Cechem pro zateplování budov (dále CZB) si dala za cíl, být první na českém trhu, které se podaří získat pro své vybrané výrobky kvalitativní třídu A. V současné době má certifikovaných šest stavebních lišt a nabízí tak řešení v kvalitativní třídě A pro většinu stavebních detailů ETICS.  Ve vztahu k zákazníkům se jedná o jistý druh záruky v oblasti kvality a životnosti produktů.

K certifikovaným lištám patří například okenní mini EKO 9 se skelnou tkaninou A/10, která je výborným pomocníkem k dosažení přesného, kolmého a rovného ukončení omítky okolo rámu oken. Zárukou pro dokonalé ukončení omítky ve spodní části konstrukce ETICS je okapnička na soklový profil D/40.1. Odvádí vodu z omítky a zamezuje vzlínání vlhkosti pod omítku.

Použití rohového profilu s okapničkou D/05 zamezí podtékání vody na vnějších omítkách, například u podhledů oken a dveří. Podparapetní lišta FLEXI D/08, která je patentově chráněna, zajistí trvalé dilatační spojení parapetu s omítkou. Ramena profilu se přizpůsobí úhlu mezi parapetem a fasádou a zaručí tak dokonale rovné ukončení. Ještě podstatnější je funkčnost lišty ve smyslu eliminování prasklin mezi parapetem a omítkou PE páskou 4 mm, vznikajících vlivem různé tepelné roztažnosti nebo mechanického namáhání.

Při použití začišťovacích lišt ochráníte okna s rámy také před znečištěním a poškrábáním během stavebních prací. Na lepící část okenního začišťovacího profilu jednoduše uchytíte ochrannou fólii, která se po dokončení ostění snadno odstraní i s odlamovací částí profilu. Začisťovací lišty, určené k čistému provádění ostění oken a dveří, jsou dobře investované peníze. Oproti klasickému ručnímu zapracování usnadňují a zrychlují práci, zvýší kvalitu připojovací spáry a architektonický dojem výsledku.

Firma MATEICIUC, a.s. vyrábí také lišty, které pomáhají řešit požadavky požární odolnosti ostění a nadpraží otvorových výplní. Rohový profil AFC®(D/37) a rohový profil s okapnicí AFD® (D/35) vyhovují požadavkům normy ČSN 730810:2016, Požární bezpečnost staveb. Na základě úspěšné zkoušky a klasifikace získaly lišty Požárně klasifikační osvědčení (PKO), jako součást vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému s tepelně izolačním materiálem z EPS.

  • autor:
  • MATEICIUC a.s.
  • MATEICIUC a. s.

    MATEICIUC a. s.

    Vyrábame a predávame plastové káblové chráničky (ochranné rúrky), mikrorúrky, flexibilné plastové potrubie, hadice z mäkčeného PVC, drobné výlisky z plastu, stavebné plastové profily, lišty a plastové profily, lišty pre zatepľovanie, na sadrokartón, omietkové. Vlastníme certifikát ISO 9001.Mohlo by vás tiež zaujímať