• Úvod
  • Aktuality
  • Novinky v technike dynamického a elektroforetického rozptylu svetla pre meranie veľkosti, Zeta potenciálu a koncentrácie (nano) častíc od firmy Anamet s.r.o.

Novinky v technike dynamického a elektroforetického rozptylu svetla pre meranie veľkosti, Zeta potenciálu a koncentrácie (nano) častíc od firmy Anamet s.r.o.

  • 03.08.2018

Malvern Panalytical predstavil v máji tohto roku svoje dva nové prístroje Zetasizer Pro a Ultra, ktoré nadväzujú na svojich predchodcov z radu ZetaSizer Nano. Oba využívajú techniku dynamického a elektroforetického rozptylu svetla na meranie veľkosti a zeta potenciálu častíc v disperziách. Zetasizer Ultra novo meria aj koncentráciu častíc.

Nové jedinečné technologie a vlastnosti zahr­nuté v modelu Ultra jsou ve verzi Pro zahrnuty jen částečně, viz popis technologií níže.

Multi Angle Dynamic Light Scattering (MADLS) je nová technologie kombinující DLS měření velikosti částic na třech různých úhlech (13, 90 a 173°) do jediného výsledku, který je nezávislý na úhlu nebo koncentraci (za předpokladu, že je v měřitelném rozsahu). Tato technologie poskytuje vyšší rozlišovací schopnost mezi jednotlivými frakcemi velikos­tí částic – až do poměru 2:1 oproti standardní DLS, která není schopna konzistentně rozlišit frakce v poměru 3:1.

Koncentrační měření MADLS také umož­ňuje měřit celkovou koncentraci částic a kon­centraci jednotlivých frakcí. Toto stanovení ne­podléhá kalibraci a oproti ostatním technikám dává koncentraci částic s podobnou chybou, ale neskutečně menší časovou náročností (v řádu minut) oproti nejen tradičním mikro­skopovým technikám. Srovnatelně univerzální a rychlé měření poskytuje pouze analýza trajektorií částic (PTA – ISO 19430:2016), jejíž spodní limit stanovení u přístrojů Na­noSight stejného výrobce dosahuje na 10 nm u anorganických a zhruba 40 nm u organických částic. Tento spodní limit nový Zetasizer Ultra překonává a dostává se tak až na jednotky nanometrů.

anamet 
Obr. 1: Nový Zetasizer Ultra 


Adaptive Correlation
(dostupná i ve verzi Pro) je nová technologie automaticky a dyna­micky třídící dílčí korelogramy na ustálené nebo přechodné. To má mnoho výhod: dvoj- až trojnásobné zrychlení měření, poskytuje stabilnější a opakovatelné výsledky typicky s menší přípravou vzorků – potlačení vlivu sedimentujících částic díky vyhodnocení pou­ze ustálených korelogramů (vede k podstatně snížené potřebě oddělení těchto částic filtrací či sedimentací) či naopak zvýšení citlivosti na malé množství velkých částic, které jsou zachycené v přechodných korelogramech.

Použití volitelné sady jednorázových skle­něných kapilár s držákem umožňuje měření velikosti částic na 90° detektoru s minimálním objemem vzorku 3 μL a rozšiřuje rozme­zí maximální měřitelné velikosti částic až k 10 μm bez úpravy hustoty vzorku.

Depolarizované DLS měření (DDLS) s využitím otočného držáku filtrů, který je do­stupný i ve verzi Pro, umožňuje zařadit vertikální a horizontální polarizátory či fluorescenční filtr, které mohou pomoci odhalit nekulové částice či odstranit nežádoucí fluorescenci vzorku.

Systém Deep Learning založený na tech­nologii umělé inteligence (též ve verzi Pro) poskytuje profesionální zhodnocení kvality dat a jednoznačné návrhy pro její zlepšení.

Techniku Malvern Panalytical zastupuje v Čechách a na Slovensku Anamet s.r.o. V případě zájmu o detailnější informace se na nás obraťte prostřednictvím sales@anamet.cz.

  • autor:
  • ANAMET s.r.o.
  • Anamet s.r.o.

    Anamet s.r.o.

    Prístrojové vybavenie pre laboratóriá, výskumné pracoviská aj pre meranie v prevádzke.