• Úvod
  • Aktuality
  • Novinka v našej ponuke: kniha Procesy spracovania polymérov od Pavla Alexyho

Novinka v našej ponuke: kniha Procesy spracovania polymérov od Pavla Alexyho

Táto publikácia vznikla ako učebný text pre poslucháčov FCHPT STU v Bratislave so špecializáciou zameranou na technológiu spracovania plastov a kaučukov, pričom vyučovaný predmet má splniť úlohu základného kurzu v oblasti spracovania polymérov.

Procesy spracovania polymérov predstavujú širokú paletu moderných technologických postupov. Tak, ako sú polyméry rôznorodé vo svojich vlastnostiach, aj technológie ich spracovania na finálne výrobky odrážajú špecifiká jednotlivých polymérov. Každá technológia spracovania predstavuuje samostatnú vednú oblasť, rozpracovanú tak v oblasti základného poznania i v oblasti technických riešení konkrétnych spracovateľských postupov.

Publikácia poskytuje potrebné vedomosti z oblasti reológie polymérov a spracovateľských technológií. Reológii polymérov je venovaná väčšia pozornosť, najmä preto, že bez poznania zákonitostí a špecifík deformácie a toku polymérov nie je moźné efektívne pochopiť špecifiká technológií spracovania polymérov.


Publikácia má rozmery 210 x 295 mm) rozsah 198 strán, je napísaná v slovenskom jazyku. Cena jedného výtlačku je 26, 40 € bez DPH. K cene účtujeme poštovné podľa platného sadzobníka Slovenskej pošty.

Platobné podmienky: Na tovar Vám vystavíme zálohovú faktúru, po jej uhradení posielame zásielku poštou s doručením cca 5 prac. dní.

Záväznú objednávku na publikáciu zašlite na e-mail: office@plasticportal.eu

Na objednávke prosím uveďte adresu dodania, resp. fakturačnú adresu a telefónny kontakt.


Všetky knihy v sekcii: Odborná literatúra pre spracovanie plastov

  • autor:
  • red.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník