Nové vyhlásenie k úspešnej Rozšírenej zodpovednosti výrobcov za obaly

Nové vyhlásenie k úspešnej Rozšírenej zodpovednosti výrobcov za obaly

Brusel, 18. januára 2013 – Jedenásť európskych systémov zodpovednosti výrobcov za odpad z obalov vydalo spoločné Vyhlásenie k úspešnej Rozšírenej zodpovednosti výrobcov (EPR) za obaly, a to najmä so zameraním na domový odpad.

Vyhlásenie vysvetľuje podstatu Rozšírenej zodpovednosti výrobcov (angl. Extended Producer Responsibility, ďalej len „EPR“) a kľúčové aspekty, ktoré uvedených jedenásť organizácií považuje za podstatné pre EPR organizácie v snahe dosiahnuť najlepšie výsledky nielen z ekonomického, ale aj z ekologického pohľadu.

„Keďže spoločnosti zodpovedajú za zber a recyklovanie obalov na konci životného cyklu, EPR je praktický spôsob zavedenia zásady „výrobca platí“. Presadzovaním zásad Vyhlásenia spoločnosti podstatne prispievajú k zabezpečeniu toho, aby sa odpad z obalov zbieral a recykloval finančne efektívnym a praktickým spôsobom,“ povedal William Vermeir, riaditeľ spoločnosti Fost Plus.

Tu sú hlavné body Vyhlásenia:
- oprávnené organizácie by mali byť vlastnené povinnými osobami a mali by byť prevádzkované ako neziskové organizácie. Najlepšou zárukou zabezpečenia najnižších nákladov pre spoločnosť a súladu systému s environmentálnymi a právnymi cieľmi je to, aby oprávnené organizácie zakladali, prevádzkovali, financovali a riadili povinné osoby (t.j. spoločnosti, ktoré uvádzajú výrobky na trh a od ktorých sa vyžaduje, aby uvedené výrobky /obaly na konci ich životného cyklu zbierali a recyklovali).
- Nevyhnutným predpokladom je intenzívna podpora a monitorovanie zo strany štátu. Národný zákonodarný orgán preto musí určiť jasné kritériá akreditácie oprávnených organizácií. Dôležitú úlohu zohrávajú aj obce, preto je nevyhnutnou podmienkou úspechu systému EPR úzke partnerstvo medzi orgánmi miestnej samosprávy a oprávnenou organizáciou.
- oprávnená organizácia musí byť zriadená tak, aby bolo zabezpečené udržateľné financovanie. Je nesmierne dôležité, aby oprávnená organizácia bola zriadená tak, aby bolo zabezpečené potrebné financovanie v plnej výške pre účinnú implementáciu v súlade s platným právnym rámcom.
- oprávnená organizácia by mala prispievať k optimalizácii obalov a prevencii odpadu. Oprávnená organizácia by mala povinným osobám pomáhať zlepšovať ekologickosť ich výrobkov a ich obalov poskytovaním poradenstva a informácií v oblasti optimalizácie obalov, okrem iného prostredníctvom lepšieho návrhu obalov, funkčnosti a použitia vhodnejších materiálov. Oprávnená organizácia by sa mala angažovať v účinnej a cielenej osvetovej činnosti medzi obyvateľmi a komunikačných kampaniach zameraných na triedenie a recykláciu.

 

Vyhlásenie 
  

„Som hrdá, že oprávnená organizácia ENVI-PAK je jedna z autorov tohto ambiciózneho Vyhlásenia. Jeho zásady a ich dodržiavanie sú zárukou, že oprávnené organizácie, ktoré sú jeho autormi, poskytujú zapojeným povinným osobám pridanú hodnotu naprieč celým životným cyklom výrobku a zahŕňa spoluprácu všetkých príslušných štátnych orgánov, samospráv a celého odvetvia odpadového hospodárstva,“ povedala Hana Nováková, generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK.

Prostredníctvom aktívnej podpory a komunikácie jedenásť organizácií vyzýva zástupcov odvetvia k tomu, aby prijali zásady Vyhlásenia za svoje a verí, že ich presadzovanie podporia aj príslušné štátne orgány.

V najbližšom období vznikne nové združenie s cieľom presadzovať uvedené kľúčové aspekty EPR, podporovať správnu prax a zdieľať informácie, ako aj zintenzívniť vzájomnú spoluprácu svojich členov a výmenu príkladov najlepšej praxe v oblasti nakladania s odpadmi. Nové združenie bude oficiálne uvedené niekedy na jar v Bruseli, kedy sa dozviete bližšie informácie.

Jedenásť organizácií, ktoré sú autormi Vyhlásenia: CONAI (Taliansko), EcoEmbes (Španielsko), Ecopack Bulgaria, ECO-ROM Ambalaje (Rumunsko), EKO-KOM (Česká republika), ENVI-PAK (Slovensko), Fost Plus (Belgicko), Green Dot Cyprus, Greenpak (Malta), Nedvang (Holandsko) a Valorlux (Luxembursko).

Celé znenie vyhlásenia si môžete prečítať tu.

 • autor:
 • Mgr. Katarína Kretter


  Mohlo by vás tiež zaujímať   

  Najnovšie inzeráty

  Najbližšie výstavy

  Plastikársky slovník