Návrh na obmedzenie používania plastových tašiek

Návrh na obmedzenie používania plastových tašiek

Európska komisia prijala začiatkom novembra 2013 návrh, ktorého cieľom je znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek.


Smernica o obaloch a dopadoch z obalov

Návrh mení smernicu o obaloch a odpadoch z obalov. Obmedzenie sa týka plastových tašiek s hrúbkou menšou ako 50 mikrónov, teda tašiek ktoré sa pre svoju jemnosť nedajú použiť opakovane. Členské štáty môžu na dosiahnutie cieľa uplatniť opatrenia ako zavedenie poplatkov, použitie vnútroštátnych cieľov zníženia spotreby  alebo za určitých podmienok tieto tašky zakázať.

„Prijímame opatrenia na vyriešenie veľmi vážneho a veľmi viditeľného environmentálneho problému. V Európe skončí každý rok viac ako 8 miliárd plastových tašiek v odpade, čo veľmi škodí životnému prostrediu. Niektoré členské štáty už v znižovaní spotreby plastových tašiek dosiahli skvelé výsledky. Ak by sa k nim pridali ďalšie, mohli by sme ich dnešnú celkovú spotrebu v Európskej únii znížiť až o 80 %.“ uviedol Janez Potočnik, komisár pre životné prostredie.

 


Doba rozkladu

Samotná taška, ale aj jej zvyšky zotrvávajú v ekosystéme stovky rokov. Najväčšie komplikácie spôsobuje v morskom prostredí, kde vytvára stále viac sa rozširujúci morský odpad. Predložený návrh má predchádzať vzniku takéto odpadu.


Nadobudnutie platnosti nových pravidiel

Po schválení návrhu Európskym parlamentom a Radou, nadobudne rozhodnutie platnosť 20 dní po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Odo dňa nadobudnutia platnosti, budú mať členské štáty 12 mesiacov na vykonanie, a dva roky na transpozíciu smernice.

zdroj: http://europa.eu

 • autor:
 • NATUR-PACK, a.s., foto: ilustr.


  Mohlo by vás tiež zaujímať   

  Najnovšie inzeráty

  Najbližšie výstavy

  Plastikársky slovník