Nakladanie s odpadmi

  • 05.12.2012 - 05.12.2012 | Nitra | Slovensko
podľa očakávanej novely zákona o odpadoch ; termín konania: 5. december 2012
VÚSAPL, a. s.
Novozámocká 179
Poštový priečinok 59a
949 05  Nitra 5
 
tel.: 037 6501 152
fax: 037 6513 495
mob. tel.: 0908504654
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník