• Úvod
  • Workshopy a semináre
  • Nakladanie s odpadmi - 24. novembra 2011 s výhradou zmeny termínu podľa zmien v odpadovej legislatíve

Nakladanie s odpadmi - 24. novembra 2011 s výhradou zmeny termínu podľa zmien v odpadovej legislatíve

  • 24.11.2011 - 24.11.2011 | Nitra | Slovensko
Centrum vzdelávania pri VÚSAPL, a. s. Nitra

Nový zákon o odpadoch do termínu školenia nebude prijatý, termín sa presúva podľa aktuálnosti situácie

 

Kontakt:

Ing. Eva Lukáčiková

Centrum vzdelávania
 
VÚSAPL, a. s.
Novozámocká 179
Poštový priečinok 59
949 05  Nitra 5
Slovenská republika
 
tel.: 00421 37 6501 152
mobil: 0908 504 654
fax: 00421 37 6513 495
 
 
pozvánku a prihlášku nájdete nižšie

 

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník