Multispojky od Stäubli dostali úspešné zákaznícke referencie

  • 27.03.2019
  • Stroje, zariadenia
Multispojky od Stäubli dostali úspešné zákaznícke referencie

Mohelnický závod Siemens je najväčším európskym závodom na výrobu nízkonapäťových asynchrónnych elektromotorov, ktorý bol založený v roku 1904. Siemens vyrába elektromotory tiež v závodoch Drásov a Frenštát pod Radhoštěm.

V spomínaných závodoch sa vyrábajú elektromotory s vyššími osovými výškami (nad 200 mm). V Mohelnici vyrábajú asynchrónne elektromotory osových výšok od 63 až do 200 mm, denne podnik vyrobí viac ako 4 tisíc elektromotorov, tie väčšinou slúžia na pohon priemyselných zariadení, ako sú napríklad ventilátory, čerpadlá, kompresory či obrábacie stroje.

"Výhľadovo by sme chceli riešenie implementovať aj na ďalšie stroje. Zároveň zahrnúť do systému aj spomínanú hydrauliku. Vzdialený cieľ je dať samozrejme do toho aj elektriku, to by napojenie bolo skutočne naraz a za pár minút, "plánuje Václav Krňávek.

Stäubli Systems s.r.o.  
Manuálna multidoska pre vysoké teploty. 


Výzva č. 1 vysoké teploty a hydraulika


Prvé riešenie v podobe multidosky HTM na horúci olej až do max. 250 ° C na vyhrievanie foriem firma implementovala asi pred siedmimi rokmi. Počas príprav sa ukázalo ako veľký problém, ako prejsť od štandardného napojenia na riešenie Stäubli, čo najrýchlejšie a bez väčších strát. Multidosku nakoniec aplikovali na pilotné pracovisko, kedy došlo k osadeniu jedného stroja a niekoľkých foriem. Teraz je príprava už jednoduchšia, pretože každá nová forma je osadená multidoskou Stäubli už priamo z nástrojárne. Na spoločnosť však čakala ďalšia neľahká úloha pri odlievaní odliatkov statorov elektromotorov. Forma na odlievanie má štyri jadrá, ktoré sa otvárajú do štyroch strán pomocou hydraulických valcov. Tieto jadrá bolo nutné napojiť na chladiace a temperovacie oleje a navyše bolo potrebné utvoriť priestor pre napojenie hydraulického obvodu. "Znovu sme vzali náš pilotný projekt, kde je už vyriešené napojenie na potrebné médiá, ale bez napojenia hydrauliky. Tam sme zaviedli multispojku RMP pre hydrauliku od Stäubli a dnes projekt beží od roku 2015 veľmi dobre, "pochvaľuje si spoluprácu Václav Krňávek.

Výzva č. 2 bezodkvapové riešenie

Ďalším pozitívom je bezpochybne zníženie vplyvu ľudskej chyby. Ak sa médiá napájajú jednotlivo a nastavovači musia pripájať jednotlivé hydraulické a temperovacie okruhy samostatne, dochádza k častým chybám a zbytočnému prehlbovaniu nákladov na odstránenie chýb. Pri použití multidosiek už nedochádza k zámene vstupu s výstupom. Bez ohľadu na rýchlosť nastavovacieho času, ktorý je už teraz braný ako samozrejmosť, hľadá firma ďalšie možnosti, ako ušetriť čas i náklady. Podobne je to v prípade úniku kvapalín. Pretože tlakové liace stroje pracujú s veľmi horľavou hydraulickou kvapalinou, je potreba nielen kvôli úspore, ale predovšetkým kvôli bezpečnosti práce zabezpečiť, aby nedochádzalo k únikom a tým napríklad k poškodeniu zariadenia alebo úrazu obsluhy. Pre každý z týchto prípadov sú bezodkvapové spojky od Stäubli nedoceniteľné.

Stäubli Systems s.r.o.  
Multidoska pre vysokotlakové hydraulické okruhy. 


Spolupráca s pridanou hodnotou

Celú inštaláciu predchádzal dlhý proces, od hľadania vhodného dodávateľa, riešenie a samozrejme, ako celý projekt zainvestovať. Stäubli pripravil workshop (SMED), kde bolo možné vyčísliť potenciálne úspory, ako časovo, tak ekonomicky. Bez podobnej analýzy by sa projekt neuskutočnil, pretože vstupné náklady nezodpovedali predpokladaným prínosom. "Vaša pomoc v tejto fáze prípravy, keď sa projekt kalkuloval, bola perfektná," dodáva Václav Krňávek. Dnes, keď sa objednáva duplicitná forma, výrobca už vidí, aké riešenie je potrebné a osadia formu už pri výrobe s prvkami Stäubli.

Produktová rada:
Manuálna multidoska pre vysoké teploty HTM
Multidoska pre vysokotlakové hydraulické okruhy RMP 49

  • autor:
  • Stäubli Systems, s.r.o.
  • Stäubli Systems, s.r.o.

    Stäubli Systems, s.r.o.

    Zvyšovanie produktivity znižovaním času pri výmenách foriem - kompletné riešenia pre rýchlu výmenu foriem, upínacie systémy, multispojky. Priemyselné roboty pre plastikársky priemysel.Mohlo by vás tiež zaujímať