Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

  • 01.02.2019

Prehľad noviniek - január 2019.

Výzva zameraná na nákup technológií v priemysle
OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:
• December 2018
• Uzavretie 1. Hodnotiaceho kola – 29.03.2019
• Uzavretie 2. Hodnotiaceho kola – 29.06.2019

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:
• Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v SR,
existujúce min. 36 mesiacov ku dnu predloženia žiadosti.

INTENZITA POMOCI/GRANT:
• Malý podnik (45-50%)
• Stredný podnik (35-40%)
• Veľký podnik (25-35%)
• Grant max. 3 mil. EUR

Výzva zameraná na prípravu, opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov
OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:
• 31. 10. 2016
• Uzavretie 6. Hodnotiaceho kola – 28.02.2019

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:
• Súkromné podniky (zhotovovatelia odpadu) oprávnené nakladať

INTENZITA POMOCI/GRANT:
• Malý podnik (45-55%)
• Stredný podnik (35-45%)
• Veľký podnik (25-35%)
• Grant max. 12,5 mil. EUR

Výzva zameraná na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov
OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:
• 31. 10. 2016
• Uzavretie 6. Hodnotiaceho kola – 15.02.2019

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:
• 31. 10. 2016
• Uzavretie 6. Hodnotiaceho kola – 15.02.2019

INTENZITA POMOCI/GRANT:
• Malý podnik (45-55%)
• Stredný podnik (35-45%)
• Veľký podnik (25-35%)
• Grant max. 12,5 mil. EUR

  • autor:
  • EOS Innovazioni, a.s.