• Úvod
 • Odborné články
 • MOLD ID – sledovanie životnosti, plánovanie a vykonávanie údržby vstrekolisovacích foriem

MOLD ID – sledovanie životnosti, plánovanie a vykonávanie údržby vstrekolisovacích foriem

MOLD ID – sledovanie životnosti, plánovanie a vykonávanie údržby vstrekolisovacích foriem

Spoločnosť NCtech ponúka systém MOLD ID, ktorého cieľom je automatizácia procesov v rámci sledovania životnosti, plánovania a vykonávania údržby. Riešenie pozostáva z hardvérovej a aj softvérovej časti.

Na začiatok si zhrňme pár známych faktov ohľadne foriem v súvislosti s ich údržbou a plánovaním údržby:

Fakt 1 : Formy sa opotrebovávajú a musia byť pravidelne udržiavané
Fakt 2 : Kontrola formy sa často deje len na základe subjektívnej skúsenosti pracovníka
Fakt 3 : V mnohých prípadoch sa údržba formy vykonáva až vtedy , keď produkuje nekvalitné produkty alebo je poškodená

V kontexte s vyššie uvedenými faktmi a požiadavkou na efektívne naplánovanie údržby, jej kvalitné vykonanie sa vynárajú otázky:

 • Koľko má forma reálne „ubehnutých“ cyklov?
 • Ako identifikovať formu založenú v stroji?
 • Akým spôsobom evidovať, vizualizovať a plánovať údržbu formy?

Riešením môže byť tzv. MOLD ID systém od spoločnosti NCtech. Cieľom je maximálna automatizácia procesov v rámci sledovania životnosti, plánovania a vykonávanie údržby. Riešenie pozostáva z HW a SW časti. Implementácia systému sa dá rozdeliť do troch krokov:

Krok 1: HW vybavenie stroja a formy

Pre jedinečnú identifikáciu sa každá forma osadí pasívnym RFID TAGom. Každý stroj (lis) sa osadí nasledujúcim hardwérom: RFID čítačka, sieťový komunikačný modul, signalizačný maják, snímač cyklov.

NCtech s.r.o. 
  

Po vložení formy do stroja je táto automaticky identifikovaná – RFID TAG je načítaný RFID čítačkou. Každý cyklus formy je potom zaznamenaný  snímačom cyklov. Počítajú sa teda všetky reálne cykly formy. Tieto informácie sú prenášané cez komunikačný modul, následne centrálnu jednotku do SW aplikácie. Na signalizačnom majáku je svetelným stĺpcom a jeho farbou informatívne vizualizovaná „životnosť“ formy – stav do plánovanej údržby. 

MOLD ID - NCtech s.r.o.  
  

Krok 2: Zosieťovanie komunikačných modulov (strojov) s centrálnu komunikačnú jednotku, ktorá  sa následne pripája do podnikovej Ethernet siete. Komunikačná jednotka je teda akousi bránou medzi HW nainštalovaným na strojoch a SW aplikáciou nainštalovanou na podnikovom serveri.

MOLD ID - NCtech s.r.o.  
  

Krok 3: Inštalácia SW aplikácie na server

SW aplikácia má 3 základné moduly pre plánovanie a vykonávanie údržby foriem:
1. Modul sledovania životnosti
2. Modul plánovania údržby
3. Modul vykonania údržby
Opciou je potom modul „Sledovanie efektivity stroja a formy“. Spustenie tohto modulu si vyžaduje fyzické pripojenie požadovaných signálov priamo z rozvádzača stroja do komunikačného modulu.

Ako sú zadefinované funkcie modulov je popísané v tabuľke nižšie:

MOLD ID - NCtech s.r.o.  
  

KARTA FORMY – kompletná dokumentácia formy, zadefinované typy údržby s úrovňami výstrah, zadefinovanie činnosti údržby

AKTUÁLNY STAV FORIEM + PLÁNOVANIE ÚDRŽBY – prehľad foriem s aktuálnym počtom cyklov,     typ nasledujúcej údržby, zobrazenie výstrah, aktuálna lokácia formy (sklad, konkrétny stroj, údržba), plánovací kalendár údržby formy, možný export plánu údržby

VYKONANIE ÚDRŽBY – správa o údržbe s návodom na vykonanie pre údržbu, záznam o nájdenej poruche s možnosťou fotodokumentácie a opisu závady, personifikácia údržby

HISTÓRIA ÚDRŽBY – databáza vykonaných správ o údržbe. Prehľad vykonaných činností a opráv v grafickej podobe pre možnosti analýzy opakujúcich sa závad s možnosťou filtrácie a exportu

ZOZNAM UŽÍVATEĽOV – manažment užívateľov s nastavením prístupových práv

SLEDOVANIE EFEKTIVITY STROJA A FORMY 
Monitoring efektivity výroby stroja - poskytuje prehľad o aktuálnom stave a efektivite využitia
Monitoring efektivity výroby formy - poskytuje prehľad o efektívnosti produkcie konkrétnej formy

Ak by sme teda mali zhrnúť benefity riešenia sú to:

 • Nezávislé HW riešenie od typu stroja                                   
 • Automatizované počítanie cyklov a identifikácia formy     
 • Vizualizácia zostatkového počtu cyklov aj priamo na stroji
 • Online prehľad stavu foriem a ich aktuálnej lokácie             
 • Notifikácia výstrah a alarmov pre výrobu a údržbu                            
 • Prehľadné plánovanie údržby a výroby                                                        
 • Zvýšenie kvality vykonania údržby                                                  
 • Vedenie štatistiky údržby generuje prediktívne opatrenia                
 • Personifikácia = kvalitnejšie vykonanie údržby                                
 • Redukcia papierovej evidencie = zníženie administrácie                 
 • Profesionálny nástroj pre deklarovanie procesov voči zákazníckym auditom
 • Na formu sa inštaluje iba pasívny, bez-údržbový a cenovo dostupný RFID nosič

= univerzálne riešenie pre celý strojový park
= automatizované procesy eliminujú možnú chybu vplyvom ľudského faktora
= celkové zefektívnenie procesov údržby foriem prináša úsporu času a finančných prostriedkov

Principiálne rovnaký systém je potom možné použiť aj pre iné nástroje, prípravky pri ktorých je potrebné plánovať údržbu na základe cyklov. Najčastejšie sa jedná o lisovacie, tvárniace, strihacie  náradie (lisovanie za studena), a podobne.

 • autor:
 • NCtech s.r.o.
 • NCtech s. r. o.

  NCtech s. r. o.

  Priemyselná automatizácia, údržba vstrekovacích foriem, údržba vstrekolisov, automatizácia výroby, digitalizácia údajov, technologické riešenia.

  • www.nctech.sk
  • Kosatcová 8, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves


Mohlo by vás tiež zaujímať