MOL ukončil výstavbu nového výskumného a vývojového centra v Százhalombatte

MOL ukončil výstavbu nového výskumného a vývojového centra v Százhalombatte

Spoločnosť MOL otvorila v maďarskom meste Százhalombatta nové výskumné a vývojové centrum zamerané na polyoly, ktoré bude vyvíjať polyolové produkty podľa požiadaviek zákazníkov. Výskumné a vývojové centrum je pomenované po bývalom generálnom riaditeľovi spoločnosti MOL Györgyom Mosonyim.

Systém experimentálnych reaktorov dodala a uviedla do prevádzky spoločnosť thyssenkrupp Industrial Solutions a je najmodernejší na svete. Približne 90% ostatných aktív v rámci projektu dodali maďarské spoločnosti. MOL a thyssenkrupp tiež uzavreli spoločnú dohodu o výskume a vývoji.

Stratégia Skupiny MOL do roku 2030 si kladie za cieľ zvýšiť podiel podnikania v oblasti petrochémie na výsledkoch celej skupiny. Tento cieľ pomôže dosiahnuť aj investícia vo výške 1,2 miliardy eur do komplexu Polyol v maďarskom meste Tiszaújváros. Na podporu tejto investície a napĺňanie potrieb zákazníkov založila spoločnosť MOL v rafinérii Duna výskumné a vývojové centrum. V centre vybudovanom s investíciou 10 miliónov eur bude pracovať 12 inžinierov a 7 technikov, ktorí budú mať k dispozícii najpokročilejší systém experimentálnych reaktorov na svete, vybudovaný a sprevádzkovaný spoločnosťou thyssenkrupp Industrial Solutions.

Spoločnosti MOL a thyssenkrupp tiež uzavreli dohodu o výskume a vývoji s cieľom uľahčiť vstup oboch spoločností na trh s polyolmi – spoločnosti thyssenkrupp ako poskytovateľovi technologických služieb a dodávateľovi inžinieringu, obstarávania a výstavby (EPC) a spoločnosti MOL ako výrobcovi a predajcovi polyolových produktov.

MOL ukončil výstavbu nového výskumného a vývojového centra v Százhalombatte 
  


Viceprezident pre Downstream Skupiny MOL Gabriel Szabó uviedol: „Výskumné a vývojové centrum nesie meno Györgyho Mosonyiho, zosnulého generálneho riaditeľa Skupiny MOL, ktorý sa významne angažoval v oblasti inovácií a pomenovaním centra sme vzdali hold jeho pamiatke. Ide o najmodernejšie laboratórium vybavené všetkým potrebným zariadením a prístrojmi. Hlavne však vynikajúcich odborníkov, ktorí zabezpečia, aby činnosti v oblasti výskumu a vývoja slúžili na vývoj produktov pre trh, ktoré budú vyrábané v komplexe Polyol v Tiszaújvárosi. Centrum je výnimočné nielen v rámci spoločnosti MOL, ale ako najpokročilejšie centrum pre výskum polyolov v celej strednej a východnej Európe má aj národný význam a veríme, že jeho vedecké výsledky budú hodnotné aj v medzinárodnom meradle.“

„Toto centrum spolu s našou dohodou o spoločnom výskume a vývoji je veľkým krokom vpred pri prieniku a udržaní sa na nových trhoch, na ktoré spoločnosť MOL mieri prostredníctvom komplexu Polyol. Tešíme sa na novú kapitolu našej spoločnej cesty a sme si istí, že toto partnerstvo bude dôležitým faktorom úspechu pri vývoji pokročilých a udržateľných technológií a produktov pre lepšiu budúcnosť,“ povedal Sami Pelkonen, generálny riaditeľ chemických a procesných technológií spoločnosti thyssenkrupp.

Výskumné a vývojové centrum sa bude orientovať na testovanie fyzikálno-chemických vlastností polyolov, a tiež na laboratórne skúšky a aplikačné experimenty s rôznymi typmi polyuretánovej peny vyrobenej z polyolov. Do júla 2022 vyvinie najmenej 10 druhov polyolov. Na porovnanie a validáciu výsledkov meraní plánuje spoločnosť spolupracovať s laboratóriami niekoľkých maďarských univerzít a nezávislými výskumnými inštitúciami. Táto spolupráca pomôže ďalej rozvíjať metodiky používané v výskumnom a vývojovom centre a zvyšovať vedomostnú základňu univerzít. Centrum ponúkne v nadchádzajúcich rokoch maďarskej aj medzinárodnej vedeckej komunite výnimočnú hodnotu.

V novo otvorenom výskumnom a vývojovom centre bude primárne prebiehať projekt spoločnosti MOL „Výskum a vývoj polyéterických polyolov s trhovým potenciálom“, ktorý podporí maďarský Národný úrad pre výskum, vývoj a inovácie sumou 483 269 279 forintov.

  • autor:
  • SLOVNAFT, a.s.
  • SLOVNAFT, a.s.

    SLOVNAFT, a.s.

    Výroba a predaj výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - výroba a distribúcia polyetylénu (LDPE) a polypropylénu (PP), distribúcia HDPE.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Archív článkov

Najbližšie výstavy