METROFLOW – jednoduchá gravimetrická doprava

METROFLOW – jednoduchá gravimetrická doprava

S gravimetrickým dopravným zariadením METROFLOW môžu spracovatelia plastov hospodárne a efektívne kontrolovať materiálový tok. Vďaka veľmi presnej vážiacej technike sú tieto dopravné zariadenia zvlášť vhodné pre sledovanie spotreby materiálu v reálnom čase, čo ich predurčuje na použitie v prostredí priemyslu 4.0.

METROFLOW váží každý jednotlivý dopravní postup a umožňuje tak přesné zjišťování skutečného průtoku na dopravním místě. Je to velmi výhodné zejména při zpracování recyklátů, protože zde může více kolísat sypná hmotnost materiálu. Kromě provozního režimu zjišťování průtoku mohou zařízení METROFLOW dopravovat i definovanou, předem stanovenou cílovou hmotnost. Uživatelé tak optimalizují dopravní časy a udržují konstantní požadovaná množství. Zařízení jsou k dispozici s dopravním objemem 6 nebo 10 litrů.

Luger 
METROFLOW – váží každý jednotlivý dopravní postup, a umožňuje tak přesné zjišťování skutečného průtoku na dopravním místě 


Díky přesné vážicí buňce je přesnost vážení < 1 %; vibrace a kmitání, způsobované zpracovacím strojem, lze filtrovat speciálně vyvinutým softwarem. Výstupní klapka je vyrobena z nerezové oceli, a proto je otěruvzdorná a vhodná pro použití v lékařské technice nebo v potravinářském a balicím průmyslu. Volitelný otočný podstavec pro montáž na plošině umožňuje jednoduché čištění výstupní oblasti dopravního zařízení.

  • autor:
  • LUGER spol. s r.o.
  • LUGER spol. s r.o.

    LUGER spol. s r.o.

    Periférne zariadenia pre plastikársky priemysel, temperačné zariadenia, drviče plastov, dopravníky plastov, separátory kovových častí, vstrekolisy.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Archív článkov