• Úvod
  • Odborné články
  • METROFLOW – Gravimetrické dopravovanie úplne jednoducho vďaka spoločnosti LUGER spol. s r.o.

METROFLOW – Gravimetrické dopravovanie úplne jednoducho vďaka spoločnosti LUGER spol. s r.o.

METROFLOW – Gravimetrické dopravovanie úplne jednoducho vďaka spoločnosti LUGER spol. s r.o.

S gravimetrickým dopravným zariadením METROFLOW môžu spracovatelia plastov úsporne a účinne monitorovať tok materiálu. Vďaka presnej vážiacej technike sú tieto dopravné zariadenia vhodné na monitorovanie spotreby materiálu v reálnom čase, čo ich predurčuje pre prostredie technologickej revolúcie Priemysel 4.0.

Systém METROFLOW váži každý dávkovací cyklus a umožňuje presný záznam aktuálneho výkonu dopravného zariadenia. Najmä pri spracovaní recyklovaných materiálov to môže byť veľkou výhodou, lebo objemová hmotnosť materiálu sa môže často meniť. Okrem samotného výkonového režimu ovládacieho panela môžu jednotky METROFLOW dávkovať na preddefinovanú cieľovú hmotnosť. Vďaka tomu môže používateľ optimalizovať časy dopravovania materiálu a zachovať požadované konštantné množstvo materiálu. Jednotky sa dodávajú s násypkou s objemom 6 alebo 10 litrov.

Luger 
Systém METROFLOW – váži každý dávkovací cyklus a umožňuje presný záznam aktuálneho výkonu dopravného zariadenia 

 

Vďaka presnému snímaču zaťaženia sa dosahuje presnosť váženia < 1 %, prípadné poruchy sa odfiltrujú pomocou softvéra. Prepúšťacia klapka je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele, na jednej strane je odolná voči obrusovaniu, na druhej strane je vhodná na použitie v medicínskych aplikáciách alebo v zariadeniach na balenie potravín. Voliteľný kĺbový rám, ktorý je dostupný pri montáži jednotky METROFLOW na medzistupne alebo na veľké zásobníky materiálu, umožňuje jednoduché čistenie modulu dávkovacej klapky.

Luger 
Systém METROFLOW – ľahké čistenie vďaka voliteľnému mechanizmu „kĺbového rámu“ 
  • autor:
  • LUGER spol. s r.o.
  • LUGER spol. s r.o.

    LUGER spol. s r.o.

    Predaj, plánovanie a servis strojov a prídavných zariadení pre plastikársky priemysel. Luger zastupuje rad významných výrobcov zariadení z Nemecka, Švajčiarska a Talianska.Mohlo by vás tiež zaujímať