• Úvod
  • Aktuality
  • Meranie parametrov hadice od spoločnosti PPSYS s. r. o.

Meranie parametrov hadice od spoločnosti PPSYS s. r. o.

  • 18.05.2020

Z pohľadu rôznych inovácií, optimalizácií a výstupnej kontroly produktov na výrobných linkách sa PPSYS s.r.o. špecializuje na systémy strojového videnia, riadiace systémy a senzorovú techniku.

1) Odberateľ

Plastikárska spoločnosť v oblasti výroby hadíc.  

2) Požiadavka

Náš zákazník potreboval vyriešiť priebežnú kontrolu rozmerov pri extrudácii plastového profilu a meranie rozmerov hadice následne vyrábanej z daného profilu.

3) Riešenie

Zákazníkovi sme dodali inšpekčný kamerový systém, ktorý sa skladá z dvoch časti a plní na linke požadované kontroly. Prvá časť zabezpečuje kontrolu výšky profilu ihneď po extrudácii. V prípade odchýlky od požadovaného rozmeru vyšle riadiaci systém upozornenie pre obsluhu. Tá prevedie kontrolu a doladenie výrobného procesu ešte skôr ako sa začne vyrábať profil s nevyhovujúcimi parametrami. Druhá časť zabezpečuje meranie priemeru a tvaru vyrobenej hadice. V prípade, že hadica nespĺňa požadované parametre je upozornená obsluha a hadica môže byť vyradená ako NOK produkt.

4) Prínos

Riešenie zabezpečí zníženie odpadovej výroby = zvýšenie produktivity linky. Taktiež zabezpečí automatizovanú výstupnú kontrolu rozmerov kompletnej produkcie hadíc.

PPSYS 
  
  • autor:
  • PPSYS s. r. o.
  • PPSYS s. r. o.

    PPSYS s. r. o.

    Riešenia pre meranie, odstraňovanie a kontrolu generovania statickej elektriny vo výrobnom procese. Systémy strojového videnia, riadiace systémy, senzory.