Meranie ozubenia s WinWerth - GearMeasure

  • 09.03.2018
  • Vstrekovacie formy
Meranie ozubenia s WinWerth - GearMeasure

Funkcia GearMeasure pre automatické meranie zubov ozubených kolies pomocou súradnicového meracieho stroja je plne integrovaná do riadiaceho programu WinWerth®. Parametre ozubenia a meracej sekvencie možno vďaka tejto integrácii ľahko upraviť.

GearMeasure umožňuje měření libovolného evolventního ozubeného kola, stejně jako šneků, šnekových kol a čelního ozubení. Metoda může být použita k měření vnitřních a vnějších zubů, pro rovné a spirálové ozubení.

Kliknutím myši vybere uživatel všechny geometrické parametry, které se mají měřit. GearMeasure automaticky vytvoří měřicí sekvenci na základě zadaných parametrů a to včetně přejezdových drah. Při vytváření měřicí sekvence také zohledňuje uchycení ozubeného kola v rotační ose. Parametry a měřicí úlohy jsou uloženy včetně přidružených skenovacích drah nebo rozmístění bodů pro pozdější měření a lze je snadno editovat. Výsledkem měření je kontrolní report, který zahrnuje všechny parametry ozubení jako například odchylky profilu a boků zubů, rozteč a házení.

Prima Bilavčík 

Obr. 1: Měření ozubení uchyceného v rotační ose pomocí skenovací sondy (vpravo) nebo senzoru Chromatic Focus Point (vlevo), (© Werth)

 
Prima Bilavčík 

Obr. 2: GearMeasure report s grafikou (© Werth)

 

Automatické měření pomocí programu GearMeasure lze rozšířit s jakoukoliv naskenovanou konturou a výsledky lze vyhodnotit společně. Grafický protokol o měření parametrů ozubení lze sloučit s dalšími výsledky do jednotného office protokolu.

Měření ozubení je plně integrováno do multisenzorového konceptu Werth: GearMeasure podporuje konvenční dotykové systémy, patentovaný Werth Fiber Probe (WFP), distanční senzory jako jsou například patentovaný Werth Laser Probe (WLP), Chromatic Focus Point Sensor (CFP), resp. Chromatic Focus Line Sensor (CFL), stejně jako stroje série TomoScope® se senzorem pro počítačovou tomografii.

PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.
9. května 1182
688 01 Uherský Brod
werth@primab.cz   
www.werth.de/cz

Tel.: +420 572 614 135

Kontakt:
Ing. Rostislav Kadčík
+420 603 116 837

www.merici-pristroje.cz

  • autor:
  • PRIMA BILAVČÍK s.r.o.
  • PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.

    PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.

    Dodáva meracie prístroje geometrických veličín, poskytuje servis, opravy, kalibrácia meradiel, 3D skenovanie, odborné školenia, zákazkové merania.Mohlo by vás tiež zaujímať