• Úvod
  • Aktuality
  • Meranie a natáčanie súčiastky robotom do presnej polohy na dopravníku

Meranie a natáčanie súčiastky robotom do presnej polohy na dopravníku

  • 12.07.2019

Spoločnosť Well automation, s.r.o. poskytuje komplexné služby vo všetkých etapách implementácie robotických pracovísk do praxe (od poradenstva pri úvodnom zadaní, cez riešenie technológie, programovanie až po servis realizovaného pracoviska).

Vďaka nášmu riešeniu ušetrila firma 30 000 eur ročne.

Zákazník v rámci vývoja rozhodol, že medzi dva obrábacie stroje umiestni robotickú ruku, ktorá bude prekladať súčiastky z dopravníka jedného stroja na dopravník druhého stroja. Pri prekladaní je potrebné, aby robotická ruka pootočila súčiastku o určitý uhol tak, aby zapasovala do prípravku na druhom dopravníku. Zákazník potreboval meracie zariadenie, ktoré spoľahlivo odmeria konkrétny uhol, o ktorý treba danú súčiastku pootočiť a pošle údaj do riadiaceho systému robotickej ruky.

Riešenie:
Na spoľahlivé meranie uhla spoločnosť Well automation použila pre rozpoznávanie obrazu inteligentnú kameru. Kamera rozpozná potrebné obrysy súčiastky a vypočíta uhol, o ktorý je pootočená voči správnej polohe potrebnej pre uloženie do prípravku na druhom dopravníku.

well automation 
  
Získaný úžitok:
Kamerový a merací systém spolu s robotickou rukou teraz umožňuje automatické prekladanie tisícok kusov súčiastok medzi obrábacími strojmi v procese výroby. Firma ušetrila náklady na jedno pracovné miesto. Firma ušetrí 30 000 € ročne. Pracovník, ktorý predtým denne prekladal tisícky kusov súčiastok, mohol byť presunutý na iné pracovisko s vyššou pridanou hodnotou práce.

well automation 
  
Kontaktujte spoločnosť ešte dnes. Žiadajte si návštevu projektového manažéra, žiadajte si ďalšie informácie e-mailom na adrese: marketing@wellautomation.sk alebo telefonicky: +421 48 415 26 78.
  • autor:
  • Well automation, s.r.o.
  • Well automation, s.r.o.

    Well automation, s.r.o.

    Priemyselná automatizácia, riešenia pre odstraňovanie problémov statickej elektriny a iných technológií, poradenstvo, technická podpora, školenie.

 

Najnovšie inzeráty