Merania opotrebovania šnekov a valcov

  • 03.08.2022 - 03.08.2022 | online | Nemecko
Tento webinár vysvetlí postupy vykonávania meraní opotrebovania šnekov a valcov extrudéra, ktoré by mali byť neoddeliteľnou súčasťou vášho programu preventívnej údržby. Sú popísané techniky a nástroje na získanie presného obrazu o stave vášho stroja. Uvedieme aj prehľad tolerancií opotrebovania. Toto je webinár, pre každého zamestnanca údržby, ktorý sa zaoberá extrúziou.

Webinár sa uskutoční online v anglickom jazyku.

Registrácia »

Viac informácii a ďalšie webináre »

 

Najbližšie výstavy