MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH NITRA

  • 21.05.2019 - 24.05.2019 | Nitra | Slovensko
MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH NITRA
26. medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a technológií.