Materiály a predmety z plastov určených pre styk s potravinami

Bolo vydané nariadenie Komisie (EÚ) 2018/831 z 5. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o materiáloch a výrobkov z plastov určených na styk s potravinami.

Materiály a předměty z plastů, které jsou v souladu s nařízením (EU) č. 10/2011 ve znění platném před vstupem tohoto nařízení v platnost, mohou být uváděny na trh do 26. června 2019 a mohou na trhu zůstat do vyčerpání zásob.

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník