PEARTEC s.r.o.

Morseova 1126/5, 301 00 Plzeň    Zobraziť na mape

telefón:+420 371 120 630

IČO: 28050932
DIČ: 28050932
IČ DPH: CZ28050932

Popis firmy

PEARTEC s.r.o. je vývojová a výrobná spoločnosť, poskytujúca svoje výrobky a služby do automobilového a strojárskeho priemyslu.

Sortiment/ Služby

Základný rozsah činnosti:
AUTOMOTIVE

 • Konštrukcia dielov a foriem pre vstrekovanie plastov
 • Vykonávanie simulácií dielov a foriem s pomocou software-u Modlex3D – Professional
 • Výroba a dodávky vstrekovacích nástrojov
 • Externé supervízie a dohľad pri výrobe vstrekovacích nástrojov

STROJÁRENSTVO

 • FEM simulácie zamerané na indukčné ohrevy pomocou software-u RILLFEM
 • Vývoj a výroba zariadení pre indukčné predohrevy, kalenie a popúšťanie
 • Výroba a opravy induktorov


PLASTOVÉ DIELY

Portfólio aktivít:

 • Kozmetický návrh dílu
 • Vývoj, konštrukcie aj zhodnotenie koncepcie dopytovaných plastových dielov s použitím sprievodných výpočtov a simulácií
 • Malo a stredne sériová výroba plastových dielov na lisoch s uzatváracími silami 25-2000 MT v Ázii a Európe
 • Obrábanie plastových dielov za účelom dosiahnutia špecifických vlastností

 

FORMY A PRÍSLUŠENSTVO
Konštrukcia a výroba nástrojov

 • Konštrukcia nástrojov podľa vlastných aj zákazníckych štandardov
 • Výroba nástrojov v 4 výrobných miestach s odlišnými orientáciami
 • Bežné nástroje, 2K nástroje s indexovými doskami, reverzné nástroje, nástroje pre neštandardné hrúbky materiálov, špeciálne nástroje pre výrobu konektorových skríň automobilov, TiN, DLC povlaky, špeciálne textúry a ďalšie

 Dodávky príslušenstva

 • Prípravky pre upevnenie dielov
 • Odoberače dielov pro roboty
 • Boxy pre ukladanie výmenných verzií nástrojov

 Supervízie

 • Technická a projektová podpora našim zákazníkom vo výrobe vstrekovacích foriem v Číne a Portugalsku
 • Kontrola celého výrobného procesu
 • Súlad so štandardmi a požiadavkami zákazníkov

 SIMULÁCIE MOLDEX3D

Simulačný softvér pre predikciu priebehu a výstupu vstrekovanie plastov na základe použitia predprojektovej koncepcie dielov a foriem.

 • Automatická tvorba pokročilých 3D sietí BLM, výpočet plnenia, dotlaku, časovo premenného chladenia, deformácií dielov, výpočty 2K vstrekovania a obstrekov (MCM), výpočty s materiálmi plnenými vláknami a minerálmi

INDUKCIA A INDUKČNÝ OHREV

 •  Komplexný servis od výpočtu k realizácii

Výroba strojov a zariadení pre indukčné ohrevy

Vlastný FEM software RILLFEM pre výpočet a optimalizáciu procesu

Výroba frekvenčných meničov

Opravy induktorov

Vykonávanie kontrolných meraní a servisu existujúcich indukčných zariadení

SPRACOVANIE PLASTOV

Naša spoločnosť sa zaoberá odkúpením výrobných prebytkov a ich druhotným spracovaním. Ide najmä o vtokové sústavy, nezhodné diely a nespracovaný granulát. Predmetom spracovania je zomletie a vrátenie späť zákazníkovi vo forme zomletého materiálu, ktorý je možné v definovanom pomere vrátiť späť do výrobného procesu. Ako alternatívu k uvedenému ponúka PEARTEC odkúpenie, zomletie a spätný odpredaj ďalším partnerom.

Fotografie

Kategórie, v ktorých je firma umiestnená (30)

 1. 1. Produkty od A po Z > Inžinierske a projekčné služby CAD/CAM
 2. 2. Produkty od A po Z > Poradenstvo pre plastovú a gumárenskú výrobu
 3. 3. Produkty od A po Z > Vstrekovanie plastov
 4. 4. Produkty od A po Z > Poradenstvo pre chemickú a gumárenskú výrobu
 5. 5. Produkty od A po Z > Vstrekovacie formy, lisovacie formy
 6. 6. Produkty od A po Z > Softvérové riešenia
 7. 7. Produkty od A po Z > Lisovanie plastov
 8. 8. Produkty od A po Z > Recyklácia plastov
 9. 9. Produkty od A po Z > Grafický návrh , dizajn výrobku
 10. 10. Produkty od A po Z > Nástrojáreň, nástrojárne
 11. 11. Produkty od A po Z > Normálie, normalizované diely
 12. 12. Produkty od A po Z > 3D model, 3D modelovanie
 13. 13. Produkty od A po Z > Predmontáž, kompletizácia, finálna montáž
 14. 14. Produkty od A po Z > Prípravky / montážne, procesné, kontrolné /
 15. 15. Produkty od A po Z > Technická príprava výroby (TPV)
 16. 16. Produkty od A po Z > Lisovňa plastov, vstrekovňa plastov
 17. 17. Recyklácia plastov > Plastový odpad, výkup, predaj
 18. 18. Služby > Poradenstvo
 19. 19. Služby > Inžinierske a projekčné služby
 20. 20. Služby > Výskum, vývoj, testovanie
 21. 21. Služby > Prototypovanie, simulácie,analýzy
 22. 22. Služby > Ostatné služby
 23. 23. Spracovanie plastov > Vstrekovanie plastov, lisovanie plastov
 24. 24. Spracovanie plastov > Dokončovacie operácie
 25. 25. Vstrekovacie formy > Dizajn a konštrukcia foriem, výroba foriem
 26. 26. Vstrekovacie formy > Nástrojárne, výroba nástrojov, opravy foriem
 27. 27. Vstrekovacie formy > Normalizované diely, komponenty pre formy
 28. 28. Výrobky z plastov a gumy podľa priemyslu > Automobilový priemysel, automotive
 29. 29. Výrobky z plastov a gumy podľa priemyslu > Strojárenstvo
 30. 30. Výrobky z plastov a gumy podľa priemyslu > Reklama

Publikováné články (3)

Prezentujte aj Vy Vašu firmu!

Pridajte Vašu firmu do Katalógu firiem pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac.

+ Pridať firmu
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Pridajte Vašu firmu

Pridajte vašu firmu do katalógu pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac

+ Pridať firmu