DITAX engineering

Pružina 75, 018 22 Pružina    Zobraziť na mape

telefón:+421 915 032 237

IČO: 47449705
DIČ: 2023879616
IČ DPH: SK2023879616

Popis firmy

Spoločnosť DITAX, s.r.o. sa v oblasti vstrekovania plastov zameriava na kompletné zabezpečenie prototypovej a nízkosériovej výroby plastových výliskov.

Poskytneme služby počiatočného dizajnového, konštrukčného a materiálového návrhu výlisku s overením jeho funkčnosti na prototype vyrobenom pomocou technológie 3D tlače, jeho optimalizáciu a technologickú úpravu pre výrobný proces vstrekovania, následne konštrukciu a výrobu vstrekovacej formy a napokon samotné odlisovanie požadovaného množstva výliskov v špičkovej kvalite.

Sortiment/ Služby

Úprava modelu súčiastky pre potreby technologického procesu liatia pod tlakom do formy.
Riešenie násobnosti formy pre využitie daného konkrétneho vstrekovacieho lisu.
Optimalizovaný návrh funkčných detailov ako tvárniky, chladítka, vyhadzovače, vtoková sústava, trysky.
Výroba a kompletizácia jednotlivých montážnych skupín navrhnutej vstrekovacej formy podľa dokumentácie.

 

Na základe dodaného digitálneho modelu plošného spoja vášho elektronického zariadenia navrhneme dizajnový návrh okrytovania, z ktorého po odsúhlasení finálneho dizajnu vytvoríme funkčne aj technologicky vyhovujúci model krabičky, vhodný pre proces vstrekovania plastov. Následne je skonštruovaná vstrekovacia forma a po jej výrobe sú odstreknuté vzorkové výlisky, ktoré sa podrobia analýzam na posúdenie požadovanej kvality. Výstupom týchto analýz sú prípadné korekcie, resp. prídavné technologické prvky, ktoré sa následne zapracujú do formy. Po dohodnutí sa na výrobnej dávke vašich produktov je forma nahodená na vstrekolis, doladený technologický proces a odstreknutá požadovaná dávka s potrebnou kontrolou kvality.

 

Pre potreby overenia funkčnosti návrhu a celkového dizajnu máme k dispozícii 3D tlačiareň.
Takýmto spôsob dokážeme pomerne presne doladiť jemné detaily konštrukcie na základe reálnej spätnej väzby z analýzy na skutočných objektoch.
Tlačenie je možné z materiálu PLA alebo ABS.

 

Pri konštrukcii súčiastok, ktoré zo svojej podstaty plnia úlohu konštrukčných prvkov prenášajúcich prevádzkové zaťaženia, preverujeme návrh pomocou numerickej simulácie.
Popri lineárnej statickej napäťovej analýze, ktorej výsledkom sú posunutia a pomerné deformácie ako aj rozloženie redukovaného napätia na geometrii súčiastky a lokalizácia kritických častí, je možné vykonať aj frekvenčnú analýzu na určenie vlastných frekvencií.
Pri komplexnejších nárokoch na použitý výpočtový model vieme zabezpečiť aj nelineárne analýzy rôzneho druhu.

Fotografie

Kategórie, v ktorých je firma umiestnená (21)

Prezentujte aj Vy Vašu firmu!

Pridajte Vašu firmu do Katalógu firiem pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac.

+ Pridať firmu
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Pridajte Vašu firmu

Pridajte vašu firmu do katalógu pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac

+ Pridať firmu