• Úvod
  • Aktuality
  • Laboratórium na testovanie materiálov pri separácii spoločnosti Zenergo a.s.

Laboratórium na testovanie materiálov pri separácii spoločnosti Zenergo a.s.

Na našom pracovisku vykonávame testy všetkých vstupných a výstupných materiálov, ktoré nám boli dodané k separácii. Vykonávame testy pre externé spoločnosti, kedy našim zákazníkom poskytujeme individuálne riešenia ich požiadaviek.

Testování provádíme v moderných laboratóriách, ktoré sú v súčasnej dobe vybavené niekoľkými prístrojmi. Sme schopní identifikovať neznámy materiál, analyzovať vlhkost materiálu, alebo určiť hmotnosť a objemový index toku taveniny.

Zenergo Recycling 
  

K týmto testom používame prístroje:

Spektrometr Agilent Cary 630 FTIR
Použitím tohoto přístroje jsme schopni získat vynikající kvantitativní i kvalitativní informace. Díky své vysoce výkonné optice a vysoké energetické propustnosti, můžeme přesně a rychle analyzovat pevné látky, pasty a gely. V naší laboratoři využíváme techniku ATR, která je vhodná pro identifikaci neznámých polymerů, nebo rozpoznávání procentuálního zastoupení kopolymerů. Spektrometr pracuje na základě absorpce infračerveného paprsku.

Analyzátor vlhkosti KERN MLS-D
Tento přístroj analyzuje vlhkost pomocí infračerveného zářiče (400 W). Měření se provádí v rozsahu teplot 40°- 160 °C. Výsledky jsou udávány v %.

Kapilární plastometr Dynisco LMI 5000
Přístroj na základě vytlačení roztaveného materiálu, za předepsané teploty a zatížení stanoví hmotnostní, objemový index toku a u materiálu PET vnitřní viskozitu. Dále také tavnou hustotu polymeru, na základě které jsme schopni stanovit rychlost smykové deformace, nebo také smykovou viskozitu.
Plastometr Dynisco je konstruován dle normy ČSN EN ISO 1133.

Sušárna ArgoLab TCF
Abychom zbavili hydrofilní polymery vlhkosti, která je v některých typech polymerů přítomna, využíváme sušárnu s nucenou cirkulací vzduchu. Sušárna pracuje v rozsahu teplot 10°C-300°C. Díky této sušárně jsme také schopni odhalit výskyt PVC v PET flakes. Do budoucna plánujeme pořídit další laboratorní vybavení jako např. ZWICK 1465, který zkouší materiál v tlaku, tahu a ohybu. Cílem naší strategie je rozšiřovat portfolio zkušebních metod a splnit tak přání a požadavky všech našich zákazníků.

  • autor:
  • ZENERGO a.s.
  • ZENERGO a.s.

    ZENERGO a.s.

    Triedenie plastového granulátu a drtí, farebná a statická separácia, separácia nemagnetických a magnetických kovov, separovanie rôznorodého materiálu v rovnakom farebnom zložení.

 

Najnovšie inzeráty