• Úvod
  • Workshopy a semináre
  • Kybernetická bezpečnosť vo firmách, obciach a subjektoch kritickej infraštruktúry - trendy, hrozby, ako sa pred nimi zabezpečiť?

Kybernetická bezpečnosť vo firmách, obciach a subjektoch kritickej infraštruktúry - trendy, hrozby, ako sa pred nimi zabezpečiť?

  • 03.12.2019 - 03.12.2019 | Trenčín | Slovensko
Informačná a technologická bezpečnosť je vzhľadom ku stále dynamickejšej digitalizácii a automatizácii procesov v riadení a chode verejných organizácií a obcí, rovnako ako vo výrobe a chode firiem a z hľadiska hrozieb pre ich zaistenie, stále dôležitejšou témou.

Viac informácií v prílohe

On-line formulár »

Súbory na stiahnutie