JEC Europe 2014

  • 11.03.2014 - 13.03.2014 | Paríž | Francúzsko
JEC Europe 2014
Mezinárodná výstava kompozitného priemyslu JEC Europe 2014 sa koná v Paríži.

V roku 2014 JEC Europe Show sa konferencia zameria na vývoj priemyslu kompozitov v Holandsku.

Viac informácií »