ISO pre obaly a životné prostredie

  • 20.05.2013

V januári 2013 boli publikované nové medzinárodné normy ISO pre obaly a životné prostredie. Uplatňuje sa v nich metodika vyvinutá na európskej úrovni s cieľom zabezpečiť celosvetový harmonizovaný prístup k optimalizácii, opätovnému použitiu, recyklácii materiálov, energetického využitia a kompostovania obalov.

ISO 18600 séria sa skladá z nasledujúcich noriem:


ISO 18601:2013, Obaly a životné prostredie - Všeobecné požiadavky na používanie ISO noriem v oblasti obalov a životného prostredia
ISO 18602:2013, Obaly a životné prostredie - Optimalizácia obalového systému
ISO 18603:2013, Obaly a životné prostredie - Opakované použitie
ISO 18604:2013, Obaly a životné prostredie - Recyklácia materiálu
ISO 18605:2013, Obaly a životné prostredie - Energetické využitie
ISO 18606:2013, Obaly a životné prostredie - Organická recyklácia

Začal proces na prijatie týchto ISO noriem ako zdvojených noriem CEN  (European Committee for Standardization), aby sa plne využila ich výhoda celosvetového prístupu, ktorý poskytujú, keďže sa jedná o prepojenie obalov a životného prostredia.

Nový pracovný materiál "Označovanie pre identifikáciu materiálu" bol tiež prezentovaný ISO pracovnou skupinou a jeho výsledkom by mala byť ISO Technická správa o označovaní a identifikácii materiálu.

 

www.naturpack.sk

  • autor:
  • Renáta Miháliková
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník