ISO 3834 - Katalóg firiem

S ohľadom na zvýšené požiadavky v oblasti kvality a bezpečnosti týchto výrobkov je dôležité zabezpečiť, aby procesy zvárania boli vykonávané efektívne s využitím všetkých vhodných nástrojov kontroly. Z pohľadu zákazníkov a zainteresovaných strán sa potom jedná o podstatnú časť systému manažérstva, pretože nedodržanie požiadaviek na proces zvárania môže mať ďalekosiahle dôsledky na zdravie, majetok i ekológii.

Z pohľadu certifikácie procesu zvárania existujú dve cesty, ako tento certifikát získať. Prvá možnosť je certifikácia systému manažérstva podľa ISO 9001 v spojení s ISO 3834-2. Druhou možnosťou je potom certifikácia bez väzby na ISO 9001 a tu je možné použiť normy ISO 3834-2 alebo ISO 3834-3, príp. aj ISO 3834-4.

Pre koho je certifikácia podľa ISO 3834 určená

Požiadavky noriem ISO 3834 sú všeobecne použiteľné pre výrobné organizácie, predovšetkým v:

 • kovospracujúci priemysel
 • výroba strojov
 • výroba dopravných prostriedkov
 • stavebníctve

Prínosy certifikácie podľa ISO 3834

 • možnosť uplatniť svoje výrobky v oblastiach, kde sa napĺňanie ISO 3834 vo výrobe stáva základnou podmienkou výberových konaní (napr. oblasť tlakových zariadení, stavebných oceľových konštrukcií apod.)
 • získanie nástroja pre podporu napĺňania požiadaviek noriem a predpisov, ktoré sa vzťahujú na zvárané konštrukcie
 • zvýšenie konkurencieschopnosti podniku
 • zvýšenie dôveryhodnosti a spoľahlivosti vo vzťahu k zákazníkom

strana 1 z 1
 • CHODOS CHODOV s.r.o.

  CHODOS CHODOV s.r.o.

  Vyrába stroje a zariadenia na výrobu plastov a gumy pre gumárenský a plastový priemysel - lisy, extrudery, automaty, konfekčné bubny, lankovacie...

 • FORM s.r.o.

  FORM s.r.o.

  Sklom-vystužené plasty, sklolaminát, výrobky z termoplastov, lakovanie plastových výrobkov, kovovýroba a kompletizačná montáž výrobkov.


 • SG tec s.r.o.

  SG tec s.r.o.

  Vstrekovanie plastov, vstrekovacie formy, lisovacie formy, technické plastové diely, plastové výlisky, výroba nástrojov, CNC obrábanie kovov,...


 • ZOMAplast s.r.o.

  ZOMAplast s.r.o.

  Výroba plastových zásobných nádrží o objeme až 150m3, moriacich vaní, práčok plynu a všetkého zariadenia pre chemický, farmaceutický, potravinársky...

strana 1 z 1
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník