Castor & Pollux, a. s.

Štúrova 3, 811 02 Bratislava    Zobraziť na mape

telefón:+421 2 593 11 726

IČO: 31405061
DIČ: 2020307542
IČ DPH: SK2020307542

Stredisko zhodnocovania plastov    Zobraziť na mape
Lieskovecká cesta 456,areál BETAMONT s.r.o.
Zvolen 960 01
telefón: 421 908 777 317
e-mail:
kontaktné osoby
Riaditeľ, Ing. Ľubomír Švantner, 421 908 777 317,
Kontakt pre dodávateľov plastového odpadu, Ing. Peter Bartovic, 421 905 479 981,

Popis firmy

Existencia Castor & Pollux Group je založená na individuálnom dynamickom potenciáli spoločností, ktorých zdrojom aktivity a rozvoja je spoločná predstava o systéme fungovania ekonomického sveta na pozadí tradičných hodnôt vychádzajúcich z úcty k partnerstvu a spolupráci založenej na ľudskosti a dôvere.
Ponuka služieb a produktov skupiny Castor & Pollux Group je primárne zameraná na poskytovanie stabilných a ucelených hodnôt s možnosťou ich následného rozvoja v prospech klienta v konkrétnom čase a priestore.
 

- poradenská činnosť a projektové riadenie v oblasti podnikania   a získavania finančných prostriedkov;

- analýzy trhu, tvorba podnikateľských stratégií a projektových žiadostí   na získanie finančných prostriedkov;

- obchodná, sprostredkovateľská a školiaca činnosť.

 

Systém manažérstva kvality

Castor & Pollux, a.s. je od roku 2005 držiteľom certifikátu systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2000.

 

 

C&P v organizáciách
Castor & Pollux, a. s. je aktívnym členom vybraných organizácií:

SAKS - Slovenská asociácia pre znalostnú spoločnosť
SPOK - Slovenská obchodná a priemyselná komora
SR-PR - Slovensko-ruská podnikateľská rada
ASPEK - Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
EWS - Európsky hospodársky senát
HN Club - Klub Hospodárskych novín
 

Certifikáty

ISO 9001

Sortiment/ Služby

 

Aktuálne projekty - Projekt spracovania odpadových plastov

 

Castor & Pollux, a. s. zavádza environmentálne citlivé spracovanie zmesných odpadových plastov.
 
Spoločnosť Castor & Pollux, a. s. spustila projekt výstavby prevádzky recyklačnej technológie na zhodnocovania odpadových plastov technologický postup a priemyselné zariadenie na recykláciu plastového odpadu.
Cieľom projektu, ktorý nemá obdobu v podmienkach Slovenska je ekonomicky sebestačne a environmentálne prijateľne zneškodňovať plastový odpad a spracovávať ho na vysokokalorické ropné frakcie (výstupy: ľahký vykurovací olej, benzín/nafta, parafín a riedidlo) alebo na produkty, ktoré sú potrebné v procese výroby elektrickej energie.

 


Referencie

Spoločnosť Castor & Pollux, a. s. poskytuje od svojho vzniku poradenstvo v oblasti investičných zámerov a riadenia projektov. 

 

Castor & Pollux, a. s. je aktívnym členom vybraných organizácií:

SAKS - Slovenská asociácia pre znalostnú spoločnosť
SPOK - Slovenská obchodná a priemyselná komora
SR-PR - Slovensko-ruská podnikateľská rada
ASPEK - Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
EWS - Európsky hospodársky senát
HN Club - Klub Hospodárskych novín

 


Press    - vybrané tlačové správy

Tlačová konferencia v závode na zhodnocovanie plastov

Projekt spracovania odpadových plastov

Zábavný park už čoskoro aj na Slovensku

 

 

 

 

Fotografie

Kategórie, v ktorých je firma umiestnená (6)

Publikováné články (1)

Prezentujte aj Vy Vašu firmu!

Pridajte Vašu firmu do Katalógu firiem pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac.

+ Pridať firmu
 

Najbližšie výstavy

Pridajte Vašu firmu

Pridajte vašu firmu do katalógu pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac

+ Pridať firmu