IPA Slovakia, s.r.o. seminár: Výrobný manažment

  • 15.10.2019 - 16.10.2019 | Žilina | Slovensko
Ako ďalej zlepšovať výkonnosť výrobných systémov a ako uspieť aj v čase neustálych zmien a doposiaľ nevídaného nedostatku kvalifikovaných ľudí sa dozviete na deviatom ročníku konferencie IPA Slovakia.