IPA Slovakia, s.r.o. seminár: Systematický postup znižovania prácnosti

  • 27.03.2019 - 28.03.2019 | Žilina | Slovensko
Úlohou normovača je okrem merania času aj hľadanie spôsobu jeho znižovania. Súčasťou operácií je plytvanie, ktoré nepridáva hodnotu a v procese ho chceme eliminovať. Rezervy nachádzame v konštrukcii výrobku, používanom materiáli, pracovnom postupe, použitej technológii a náradí, usporiadaní pracoviska a pod.