IPA Slovakia, s.r.o. seminár: Master štúdium priemyselného inžinierstva

  • 12.09.2019 - 13.09.2019 | Žilina | Slovensko
Staňte sa efektívnejší v riešení výrobných problémov. IPA od svojho vzniku v roku 2000 rozvíja priemyselných inžinierov v komplexnom rozvojom programe Master štúdium priemyselného inžinierstva, ktoré je zamerané na také oblasti, akými sú výroba, logistika, kvalita a zlepšovanie v nich. Je určené manažérom a špecialistom od úrovne stredného až po TOP manažment výrobných spoločností.