IPA Slovakia, s.r.o. seminár: Časové štúdie v praxi

  • 03.09.2019 - 04.09.2019 | Bánovce nad Bebravou | Slovensko
Normovači a projektanti pracovísk sa naučia ako vytvoriť objektívne normy spotreby práce, ktoré výrazne ovplyvňujú výrobné náklady. Seminár realizovaný v spoločnosti Fritzmeier Bánovce.