IPA Slovakia - Fórum praktickej údržby

  • 01.06.2021 - 02.06.2021 | Trnava | Slovensko
Kríza ako výzva a priestor k lepšej údržbe.