IPA Seminár: Fórum zlepšovania procesov

  • 04.11.2020 - 04.11.2020 | Gbeľany | Slovensko
Moderné trendy v organizácii zlepšovania procesov.