Interný audítor pre SMK podľa STN EN ISO 9001: 2009

  • 26.10.2011 - 27.10.2011 | Nitra | Slovensko
Centrum vzdelávania pri VÚSAPL, a. s. Nitra

Termín konania : 26. - 27.10.2011

Kontakt:

Ing. Eva Lukáčiková

Centrum vzdelávania
 
VÚSAPL, a. s.
Novozámocká 179
Poštový priečinok 59
949 05  Nitra 5
Slovenská republika
 
tel.: 00421 37 6501 152
mobil: 0908 504 654
fax: 00421 37 6513 495
 
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník