Interný audítor pre QMS podľa STN EN ISO 9001: 2016

  • 19.09.2019 - 20.09.2019 | Nitra | Slovensko
Školenie je určené pre pracovníkov, ktorí vykonávajú alebo budú vykonávať interné audity v organizáciách.

Miesto konania:
VÚSAPL, a.s.
Centrum vzdelávania
Novozámocká 179
949 05 Nitra 5

Kontakt:
Ing. Eva Lukáčiková
e-mail: lukacikova@vusapl.sk
Tel.: 037/65 01 152
Fax: 037/65 13 495
www.vusapl.sk

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník