Interný audítor pre EMS podľa STN EN ISO 14001: 2016

  • 17.10.2019 - 18.10.2019 | Nitra | Slovensko
Školenie je určené pre pracovníkov, ktorí vykonávajú alebo budú vykonávať interné audity environmentálnych manažérskych systémov v organizáciách.

Miesto konania:

VÚSAPL, a.s.
Centrum vzdelávania
Novozámocká 179
949 05 Nitra 5
 
Kontakt:
Ing. Eva Lukáčiková
e-mail: lukacikova@vusapl.sk
Tel.: 037/65 01 152
Fax: 037/65 13 495
www.vusapl.sk